Utredning

Ibland visar sig svårigheter hos barn tidigt i utvecklingen, andra gånger blir problemen tydliga först vid högre ålder. Det kan handla om svårigheter med kommunikation, samspel, lek och umgänge med andra barn, känsloreglering, koncentration och överaktivitet. Det kan också vara så att barnet har svårt att lära sig nya saker i samma takt som jämnåriga. En del barn uppvisar beteenden som omgivningen uppfattar som ovanliga. Ibland kan man som förälder fundera över om det kan vara så att barnet har ADHD, ADD, Autism eller kanske intellektuell funktionsnedsättning. Om det finns funderingar kring barnets eller ungdomens fungerande kan det vara bra att göra en psykologisk/neuropsykiatrisk utredning. Jag har lång erfarenhet av att utreda barn och ungdomar, även små barn från och med 1 års ålder, där oro över utvecklingen finns. Samarbete sker med erfaren läkare/barnpsykiater. Även familjer från andra delar av landet är välkomna. Ingen remiss krävs, ingen kötid.

Pris: Ca 25 000 kr. Priset kan variera beroende på frågeställning och omfattning. Välkommen att ringa för offert. 

 
Föräldrastöd och behandling

Ibland kan man som förälder uppleva att det blir många konflikter med barnet eller ungdomen och att man ”kört fast” i sina föräldrastrategier. Här finns möjlighet att diskutera situationen och undersöka alternativa strategier tillsammans med psykolog.

Det är också vanligt att barn eller förälder utvecklar symtom på oro, ångest eller nedstämdhet. Då kan det vara aktuellt med psykologisk behandling. Behandlingen planeras gemensamt utifrån den aktuella problembilden och utvärderas kontinuerligt. 

Pris: 950 kr/50 min

 
Handledning och konsultation

Handledning och konsultation till personal kan läggas upp efter personalens och verksamhetens behov och kan ske på plats eller digitalt, i grupp eller enskilt. Uppdragsgivare är vanligen verksamheter med personal som möter barn eller vuxna med särskilda behov. Tex skolor, boenden, familjehem mm. Det kan också vara verksamheter med uppdrag att utföra utredningar av barn. I handledningen formulerar vi gemensamt handledningens mål och utvärderar kontinuerligt dess effekt. Jag arbetar utifrån lågaffektiva metoder, med en humanistisk grundsyn och etiska principer som bas. 

Jag tar även handledningsuppdrag för PTP-psykologer och STP-psykologer.

Pris: 1900 kr/tim

 
Utbildning och föreläsning

Utbildning och föreläsningar erbjuds till såväl föräldrar som personal inom olika verksamheter. Tjänsten utformas för att passa just er. Tex kan det handla om lågaffektivt bemötande vid problemskapande beteende, problematisk skolfrånvaro, strategier som främjar utveckling och inlärning, barn som utsätts för våld, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn, tidiga tecken på utvecklingssvårigheter hos barn, barnpsykologisk utredningsmetodik. 

Välkommen att höra av er om ni har önskemål kring föreläsningar eller utbildningar. 

Pris: enligt överenskommelse