Utredning

Ibland visar sig svårigheter hos barn tidigt i utvecklingen, andra gånger blir problemen tydliga först vid högre ålder. Det kan handla om svårigheter med kommunikation, samspel, lek och umgänge med andra barn, känsloreglering, koncentration och överaktivitet. Det kan också vara så att barnet har svårt att lära sig nya saker i samma takt som jämnåriga. En del barn uppvisar beteenden som omgivningen uppfattar som ovanliga. Ibland kan man som förälder fundera över om det kan vara så att barnet har ADHD, ADD, Autism eller kanske intellektuell funktionsnedsättning. Om det finns funderingar kring barnets eller ungdomens fungerande kan det vara bra att göra en psykologisk eller neuropsykiatrisk utredning. Jag har lång erfarenhet av att utreda barn och ungdomar, även små barn från och med 1 års ålder, där oro över utvecklingen finns. Vid behov sker samverkan med en läkare/barnpsykiater. Ingen remiss krävs, ingen kötid.

Pris: Priset kan variera stort beroende på frågeställning och omfattning. Välkommen att ringa för beskrivning och prisförslag.

 
Föräldrastöd och behandling

Ibland kan man som förälder uppleva att det blir många konflikter med barnet eller ungdomen och att man ”kört fast” i sina föräldrastrategier. Här finns möjlighet att diskutera situationen och undersöka alternativa strategier tillsammans med psykolog.

Det är också vanligt att barn eller förälder utvecklar symtom på oro, ångest eller nedstämdhet. Då kan det vara aktuellt med psykologisk behandling. Behandlingen planeras gemensamt utifrån den aktuella problembilden och utvärderas kontinuerligt. 

Pris: 950 kr/tim

 
Handledning

Handledning till personal kan läggas upp efter personalens och verksamhetens behov och kan ske på plats eller i Adspectus Psykologis lokaler, i grupp eller enskilt. I handledningen formulerar vi gemensamt handledningens mål och utvärderar kontinuerligt dess effekt. Jag har utbildning i Lågaffektivt bemötande vid problemskapande beteenden, samt inom beteendeanalys och är van att arbeta enligt dessa metoder och principer.

 
Utbildning och föreläsning

Utbildning och föreläsningar erbjuds till såväl föräldrar som personal inom olika verksamheter. Tjänsten utformas för att passa just er. Tex kan det handla om lågaffektivt bemötande och problemskapande beteende, barns utveckling, strategier som främjar utveckling och inlärning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tidiga tecken på utvecklingssvårigheter hos barn, barnpsykologisk utredningsmetodik, eller något annat inom barnpsykologi som ni önskar fördjupa er i. Välkommen att höra av er vid intresse.

 

Mobil: 0733-528877

karin@adspectuspsykologi.se

©2019 Adspectus Psykologi