Barnpsykolog i Göteborg

 
TJÄNSTER

UTREDNING

ADHD

Autism

Intellektuell nivå

läs mer

FÖRÄLDRASTÖD OCH BEHANDLING

Hitta nya strategier att bemöta ditt barn

Behandling vid ångest och nedstämdhet

läs mer

 

HANDLEDNING

Till personal i barnverksamheter

läs mer

 

UTBILDNING OCH FÖRELÄSNING

Skräddarsydda utbildningar och föreläsningar för föräldrar och personal

läs mer

 

OM MIG

 
Niklas 1 beskuren, retuch.jpg

Mitt namn är Karin Bondesson och jag har arbetat som psykolog sedan 2002, är legitimerad psykolog, barnpsykolog och specialist i neuropsykologi. Jag har lång erfarenhet av kliniskt arbete inom såväl specialistverksamhet som primärvård av bla. barnpsykologiska och neuropsykiatriska utredningar, behandling och stöd till familjer, samt personalhandledning och utbildning. Utöver det kliniska arbetet har jag arbetat under flera år som processledare i specialistverksamhet, samt har erfarenhet som sakkunnig i familjerättsfrågor som rör barn. Förutom min specialisering har jag även utbildning inom Lågaffektivt bemötande (LAB), Interpersonell psykoterapi (IPT), beteendeanalys, projektledning/ledarskap.

Adspectus Psykologi riktar sig till barn och ungdomar från 0 till 18 år, samt till de verksamheter de möter. Utgångspunkten är ofta barn med en extra känslighet eller svårigheter i vardagen, där vanliga föräldrastrategier och pedagogiska strategier inte fungerar.

Adspectus Psykologi har som vision att varje barn ska ges möjlighet att bli förstådd och bemött utifrån dess egna specifika förutsättningar för att nå bästa möjliga livskvalitet. Adspectus betyder "utsikt" och med det åsyftas målet att såväl individ som omgivning ska ges nya perspektiv på barnets förmågor, och en tilltro till dess kapacitet och framtid.

Medlem i Sveriges Neuropsykologers förening, Sveriges Forensiska Psykologers förening och i riksnätverket Lågaffektiva Psykologer.

 

KONTAKT

Mobil: 0733-528877

E-post: karin@adspectuspsykologi.se

eller skicka meddelande nedan

Mobil: 0733-528877

karin@adspectuspsykologi.se

©2019 Adspectus Psykologi